Hemokromatozis Hakkında Bilinmesi Gerekenler
 • Hemokromatozis Nedir?  Hemokromatozis vücudunuzda gereğinden fazla demirin biriktiği bir hastalıktır (demir yüklenmesi). Demir, pek çok yiyecekte bulunan bir mineraldir.
   
  Demirin fazlası vücudunuz için toksiktir. Organlarınızı zehirleyerek organ yetmezliğine neden olabilir. Hemokromatoziste demir vücudunuzdaki organların pek çoğunda birikebilir, özellikle de karaciğer, kalp ve pankreasta.
  Karaciğerde çok fazla demir birikmesi karaciğer büyümesine, karaciğer yetmezliğine, karaciğer kanseri veya siroza neden olabilir. Siroz karaciğerin çalışmasını engelleyen ciddi bir hastalıktır.
  Kalpte çok fazla demir birikmesi ise aritmi denen düzensiz kalp atışlarına ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Pankreasta ise aşırı demir birikimi diabete neden olabilir.
  Hemokromatozis tedavi edilmediğinde ölüme bile sebep olabilir.
   
  Genel Özet
  Hemokromatozisin primer ve sekonder olmak üzere iki tipi bulunur. Primer hemokromatozis vücudunuzun besinlerden emdiği demir miktarını düzenleyen genlerdeki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Sekonder hemokromatozis ise genellikle demir yüklenmesine neden olan başka bir hastalık veya duruma bağlı olarak gelişir.
  Primer hemokromatozisli hastaların çoğunda bozukluk anne-babalarından genetik olarak geçmiştir. Hem anne hem babadan birer hemokromatozis genine sahipseniz demir birikimi ve bu hastalığın belirti ve bulguları açısından risk altındasınız demektir. İki bozuk gen, vücudunuzun, yediklerinizle normalden daha fazla demir depolamasına neden olur.
  Hemokromatozis Amerika Birleşik Devletlerinde en sık görülen genetik hastalıklardan biridir. Bununla birlikte, hemokromatozisi olan herkes hastalığın bulgu ve belirtilerini göstermeyebilir.
  Belirti ve bulgu gösteren kişi sayısının tahmini oldukça değişkenlik gösterir. Bazı tahminler hastalığa sahip olanların yarıya yakınında belirti ve bulguya rastlanmadığı yönündedir.
  Hemokromatozisin şiddeti de değişkenlik gösterir. Bazı kişilerin vücutlarında yüksek düzeylerde demir olsa da komplikasyona rastlanmaz. Bazıları ise hastalık nedeniyle ciddi komplikasyonlar geliştirir veya yaşamlarını kaybederler.
  Bazı belli faktörler hastalığın şiddetini etkileyebilir. Örneğin, yüksek miktarda C vitamini alınması hemokromatozisi kötüleştirebilir. Bunun nedeni C vitaminin vücutta demirin emilimini artırmasıdır.
  Alkol kullanımı hemokromatozise bağlı gelişen karaciğer hasarını ve sirozu kötüleştirebilir. Hepatit gibi durumlar da karaciğere daha fazla zarar verebilir veya karaciğeri zayıflatabilir.
   
  Genel Görünüm
  Hemokromatozisli hastalarda genel olarak bozukluk, tanı konduğu sırada ne kadar organ hasarının oluştuğuna bağlıdır. Hastalıkta erken tanı ve tedavi önemlidir.
  Tedavi, hastalığın komplikasyonlarını önleyebilir, geciktirebilir veya bazen de düzeltebilir. Tedavi ayrıca yaşam kalitesini de yükseltebilir.
  Erken tanı konmuş ve tedavi edilmiş kişilerde normal bir ortalama ömür süresi mümkündür. Tedavi edilmezse hemokromatozis ağır organ hasarına ve hatta ölüme bile neden olabilir.
   
  Hemokromatozise Verilen Diğer İsimler
  • Edinilmiş hemokromatozis
  • Klasik hemokromatozis
  • Genetik hemokromatozis
  • Genetik demir zehirlenmesi
  • Kalıtsal hemokromatozis
  • Demir birikimi hastalığı
  • Primer hemokromatozis
  • Sekonder hemokromatozis

 • Hemokromatozis Niçin Oluşur?


  Hemokromatozisin primer ve sekonder olmak üzere iki tipi bulunur. Her iki tip de farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkar.
   
  Primer Hemokromatozis

  Primer hemokromatozis vücudunuzun besinlerden emdiği demir miktarını düzenleyen genlerdeki bir bozukluk sonucu ortaya çıkar. Bu tip hemokromatozise bazen kalıtsal ya da klasik hemokromatozis de denir. Primer hemokromatozis sekondere göre daha sık görülen formdur.
  Primer hemokromatoziste söz konusu olan genlere HFE genleri denir. Bozuk HFE genleri vücuda aşırı miktarda demir emilmesine neden olur. Hem annenizden hem de babanızdan olmak üzere iki bozuk HFE geni sahibi iseniz demir yüklenmesine ve buna bağlı belirti ve bulgulara maruz kalma riskiniz artmış demektir.
  Buna karşılık sadece bir bozuk HFE geniniz varsa “taşıyıcı”sınız demektir. Taşıyıcılarda genellikle hastalık oluşmaz. Bununla birlikte, hasta genlerini kendi çocuklarına geçirebilirler. Tahminlere göre ABD'de her 10 kişiden biri hemokromatozis taşıyıcısıdır.
  Hem anne hem de baba bozuk HFE geni taşıyıcısı ise çocuklarında iki hastalıklı genin birden olma olasılığı dörtte birdir.
  Daha nadir olsa da diğer bazı bozuk genler de hemokromatozise neden olabilir. Araştırmacılar normal genlerdeki hangi değişikliklerin bu hastalığa neden olduğunu bulmaya çalışmaktadır.
   
  Sekonder Hemokromatozis

  Sekonder hemokromatozis ise genellikle demir yüklenmesine neden olan başka bir hastalık veya duruma bağlı olarak gelişir. Bu hastalık ve durumlara örnek olarak şunlar sayılabilir:
  • Talasemiler (akdeniz anemisi) ve sideroblastik anemi gibi bazı tip anemiler.
  • Atransferrinemi ve aseruloplazminemi - her ikisi de nadir görülen kalıtsal hastalıklardandır.
  • Kronik hepatit C enfeksiyonu, alkolik karaciğer hastalığı veya alkolik olmayan karaciğer yağlanması gibi konik karaciğer hastalıkları.
  Sekonder hemokromatozise sebep olabilecek diğer faktörler de şunlardır:
  • Kan transfüzyonları
  • Çok yüksek dozlarda C vitamini ile birlikte ya da C vitamini olmaksızın ağızdan veya enjeksiyonla aşırı demir alınması.
  • Uzun dönem böbrek diyalizi
  Kimler Hemokromatozis Riski Altındadır?

  Hemokromatozis Amerika Birleşik Devletlerinde en sık görülen genetik hastalıklardan biridir. Kuzey Avrupa kökenli beyazlarda daha sık görülür. Afrika kökenli Amerikalılarda, Hispaniklerde, Asyalılarda ve Kızılderililerde daha az görülür.
  Primer hemokromatozis erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Ayrıca, yaşlılarda bu hastalığın görülme olasılığı gençlere göre daha fazladır. Aslında, erkeklerde yaş 40-60'lara gelmeden önce belirti ve bulgular genellikle ortaya çıkmaz.
  Kadınlarda da yaşları 50'ye gelmeden önce belirti ve bulgular genellikle ortaya çıkmaz, menopoz sonrası çıkar. Küçük çocuklarda hemokromatozis çok nadirdir.
   
  Hemokromatoziste başlıca risk faktörü, (her biri bir ebeveynden olmak üzere) iki bozuk HFE geninin bulunmasıdır. Bununla birlikte, bozuk iki gen kopyasına sahip pek çok insan hastalığın bulgu ve belirtilerini göstermez.
   
  Alkolizm de hemokromatoziste başka bir risk faktörüdür. Ailede bazı hastalık ve durumların varlığı da hemokromatozis riskinizi artırabilir. Bunlara örnek olarak kalp krizi, karaciğer hastalığı, diyabet, artrit (eklem iltihabı), ve erektil disfonksiyon (impotans/iktidarsızlık) sayılabilir.
 • Hemokromatozis Bulgu ve Belirtileri Nelerdir?


  Hemokromatozis vücudun pek çok kısmını etkileyebilir, bu nedenle çeşitli bulgu ve belirtilere sebep olabilir. Bu bulgu ve belirtilerin pek çoğu diğer hastalıklarınkine benzerdir.
  Hemokromatozisin bulgu ve belirtileri genellikle orta yaşlara kadar ortaya çıkmaz. Kadınlar, önce halsizlik gibi genel belirtileri göstermeye meyillidirler. Erkeklerde diyabet ve siroz (karaciğerin kronik bir hastalığı) gibi komplikasyonlar hastalığın ilk belirtilerindendir.
   
  Bulgu ve belirtiler hastalığın şiddetiyle de orantılı olarak değişiklikler gösterir. Hemokromatozisin en sık görülen bulgu ve belirtileri arasında eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk hissi, kilo kaybı ve mide ağrısı bulunur.
   
  Hemokromatozisi olan herkes bulgu ve belirtileri göstermez. Belirti ve bulgu gösteren kişi sayısının tahmini oldukça değişkenlik gösterir. Bazı tahminler hastalığa sahip olanların yarıya yakınında belirti ve bulguya rastlanmadığı yönündedir.
   
  Hemokromatozisin Komplikasyonları

  Hemokromatozis erken tanınıp tedavi edilmeze demir vücudunuzda birikerek aşağıdakilere yol açabilir:
  • Karaciğer büyümesi, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve siroz dahil karaciğer hastalıkları
  • Aritmi (düzensiz kalp atışları) ve kalp yetmezliği gibi kalp sorunları
  • Özellikle ailesinde diyabet hastalığı bulunanlarda diyabet
  • Artrit dahil, eklem hasarı ve ağrısı
  • Üreme organ yetemezliği, örneğin, erkeklerde erektil disfonksiyon (iktidarsızlık), testislerde küçülme, cinsel isteğin azalması ve kadınlarda menstruasyonun olmaması ve erken menopoz.
  • Deride gri veya bronz renk değişimi
  • Hipofiz ve tiroit bezlerinin az çalışması
  • Böbrek üstü bezlerinin hasarı

 • Hemokromatozis Tanısı Nasıl Konur?


  Doktorunuz tıbbi ve ailesel geçmişiniz, muayene bulguları ile yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra hemokromatozis tanısını koyacaktır.
  Hemokromatozis, bazen artrit, karaciğer hastalığı, diyabet, kalp hastalığı ve erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) gibi başka hastalık ve durumları araştırırken ortaya çıkarılabilir.
   
  Tanı Sürecinde Yer Alan Uzmanlar

  Hemokromatozis aile hekimleri ile dahiliye uzmanları tarafından teşhis ve tedavi edebilir. Bu hastalığın tanı ve tedavisinde aşağıdaki branşlardaki doktorlar da yer alabilir:
  • Hematolog (kan hastalıkları uzmanı)
  • Kardiyolog (kalp hastalıkları uzmanı)
  • Endokrinolog (hormonal hastalıkları uzmanı)
  • Hepatolog (karaciğer hastalıkları uzmanı)
  • Gastroenterolog (sindirim sistemi hastalıkları uzmanı)
  • Romatolog (romatizma hastalıkları uzmanı)

  Tıbbi Öyküler ve Aile Öyküleri

  Tıbbi özgeçmişinizi ve ailenizin tıbbi geçmişini öğrenmek için doktorunuz aşağıdaki soruları sorabilir:
  • Bulgu ve belirtilerin ne zaman başladığını ve şiddetini,
  • C vitamini takviyesi ile veya C vitaminsiz olarak demir (tablet ya da iğne olarak) alıp almadığınızı (C vitamini vücutta demirin emilimini artır), Alıyorsanız ne kadar aldığınızı. Bu bilgiler sekonder hemokromatozis tanısında doktorunuza yararlı olabilir.
  • Ailedeki başka kişilerde hemokromatozis olup olmadığını,
  • Ailedeki başka kişilerde hemokromatozis ile ilgili olabilecek başka bir hastalık veya durum bulunup bulunmadığını

  Fizik Muayene

  Doktorunuz hemokromatozis bulgu ve belirtisi bulunup bulunmadığını kontrol etmek için sizi muayene edecektir. Kalp atımında düzensizlikler olup olmadığını anlamak için kalbinizi dinleyecek, derideki renk değişikliklerine ve karaciğerde büyümeye bakacaktır.
   
  Tanı Testleri ve İşlemleri

  Doktorunuz hemokromatozis tanısı koyabilmek için bir ya da daha fazla testin yapılmasını isteyebilir.
   
  Kan Testleri

  Hemokromatoziste kanınızdaki demir düzeylerini normal olsa bile vücudunuzda bulunan demir miktarı aşırı fazla olabilir. Vücudunuzda ne kadar demir olduğunu araştırmak için belli bazı kan testlerinin yapılması yardımcı olacaktır. 
  Bu testlerde sizden kan örneği alınır. Kan genellikle koldaki bir toplardamardan iğne ile alınır. İşlem hızlı ve kolay olup kısa süreli hafif bir rahatsızlık verebilir.
  Kan tahlillerinde transferrin saturasyonu (TS), serum ferritin düzeyi ve karaciğer fonksiyon testlerine bakılır.
  Transferrin kanda demiri taşıyan proteindir. TS testi transferrinin taşıdığı demir miktarını gösterir. Bu da doktorunuzun, vücudunuzda ne kadar demir bulunduğunu anlamasına yardımcı olur.
  TS düzeyleriniz yüksek ise doktorunuz serum ferritin düzeyini de isteyebilir. Serum ferritin düzeyi vücudunuzdaki organlarda ne kadar demir depolandığını gösterir. Demir birikimi hemokromatozisi düşündürebilir.
  Karaciğerinizde hasar olup olmadığını araştırmak için karaciğer fonksiyon testleri yapılabilir. Karaciğer hasarı hemokromatozisin bir belirtisi olabilir. Hemokromatozis varsa karaciğer fonksiyon testleri hastalığın şiddetinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
  Kan tahlilleri tek başlarına hemokromatozis tanısı koymaya yetmez. Bu nedenle doktorunuz başka testlerin yapılmasını da isteyebilir.
   
  Karaciğer Biopsisi

  Karaciğer biopsisinde, doktor karaciğerinize yakın bir bölgeyi uyuşturarak bir iğneyle karaciğerden doku örneği alır. Bu doku örneği daha sonra mikroskop altında incelenir.
  Karaciğer biopsisi karaciğerinizde ne kadar demir bulunduğunu gösterebilir. Bu işlem ayrıca doktorunuza karaciğerinizde hasar olup olmadığı (örneğin siroz veya kanser) hakkında da bilgi verir. Karaciğer biopsisi günümüzde geçmişe oranla daha az yapılmaktadır.
   
  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

  Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) radyo dalgaları, mıknatıs ve bilgisayar kullanılarak organları görüntüleyen güvenilir ve tehlikesiz bir işlemdir. MR da karaciğerinizde ne kadar demir bulunduğunu göstermek için yapılabilir.
   
  Hızlı İletkenli Kuantum İnterferans Aygıtı

  Hızlı İletkenli Kuantum İnterferans Aygıtı (SquID) karaciğerinizdeki demir miktarını ölçmek için yapılan, çok duyarlı mıknatısların kullanıldığı bir makinedir. Bu aygıt sadece belli başlı sağlık merkezlerinde bulunur.
   
  Genetik Testler

  Genetik testler bozuk HFE genine ya da genlerine sahip olup olmadığınızın araştırılmasında kullanılır. Bununla birlikte, iki hastalıklı HFE genine sahip olsanız bile genetik testler sizin hemokromatozis belirti ve bulgularını göstereceğinize dair önceden bir şey söyleyemez.
  Ayrıca, genetik testler hemokromatozise yol açan ve nadir görülen diğer bozuk genleri göstermeyebilir.
  Genetik test yapmanın iki yolu vardır. Ucu pamuklu çubukla ağzınızın içinden hücreler alınabilir ya da kolunuzdaki bir toplardamardan kan örneği alınabilir.
  Hemokromatozisi olan (ya da ailesinde olan) ve çocuk planlayan kişiler genetik test yaptırmayı ve genetik danışmanlık hizmeti almayı düşünebilirler. Testlerde anne babada bozuk HFE geni olup olmadığına bakılır. Genetik danışman da ileride doğacak çocuklarda hastalıklı genin görülme olasılığını hesaplayabilir.

   
 • Hemokromatozis Nasıl Tedavi Edilir?


  Hemokromatozis tedavisinde terapötik filebotomi, demir kelasyon tedavisi, diyet değişiklikleri ve komplikasyonların tedavisi yer alır.
  Hemokromatozis tedavisinde amaçlar şunlardır:

  • Vücudunuzdaki demir miktarını normal düzeylere indirmek
  • Demir birikimine bağlı olarak gelişen organ hasarını önlemek veya geciktirmek
  • Hastalığın komplikasyonlarını tedavi etmek
  • Yaşamınızın geri kalan kısmında vücudunuzdaki demirin normal seviyelerde kalmasına yardımcı olmak

  Terapötik Filebotomi
  Terapötik filebotomi vücudunuzdan kanı (ve demiri) alma işlemidir. Toplardamarınıza iğneyle girilerek steril bir torbaya kan alınır.
  Bu işlem bağış amaçlı kan vermeye çok benzer. Kan bağışı merkezlerinde, hastanelerin kan merkezlerinde ya da doktor muayenehanelerinde yapılabilir.
  Tedavinin ilk aşamasında haftada bir ya da iki kez yaklaşık 470 ml kan alınır. Demir düzeyleriniz normale geldiğinde flebotomi tedavisine devam edebilirsiniz. Ancak, işlemin sıklığı azaltılır. Örneğin 2-4 ayda bir kez uygulanır.
  Tedavi devam ettiği sürece, ki bu sıklıkla tüm hayat boyu demektir, demir düzeylerinizin takibi için kan tahlillerinin yapılması gerekir.
   
  Demir Kelasyon Tedavisi
  Demir kelasyon tedavisi vücudunuzdaki fazla demiri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır. Rutin kan veremeyen hastalar için bu tedavi iyi bir seçenektir.
  Demir kelasyon tedavisinde kullanılan ilaç iğneyle yapılır ya da ağızdan alınır. Enjeksiyonla demir kelasyon tedavisi doktor muayenehanesinde uygulanır. Ağızdan alınan demir kelasyon tedavisi evde yapılabilir.
   
  Diyet Değişiklikleri
  Hemokromatozisiniz varsa doktorunuz beslenmenizde bazı değişiklikler yapmanızı önerebilir. Bu öneriler:

  • Demir hapları, demir iğneleri ve demir içeren multivitaminler de dahil olmak üzere demir almaktan sakının.
  • Aldığınız C vitamini miktarını sınırlandırın. C vitamini vücudun demir emilimine yardımcı olur. Sizin için ne kadar C vitaminin güvenli olduğunu doktorunuza sorun.
  • Pişmemiş balık ve kabuklu deniz ürünlerinden sakının. Bazı balık ve kabuklu deniz ürününde hemokromatozis gibi kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonlara neden olabilecek bakteriler bulunur.
  • Alkol alımını sınırlandırın. Alkol kullanımı karaciğer hastalığı riskini artırır. Ayrıca önceden var olan karaciğer hastalığını kötüleştirir.

  Komplikasyonların Tedavisi
  Doktorunuz gerektiğinde karaciğer hastalığı, kalp sorunları ve diyabet gibi komplikasyonlar için de diğer tedavileri uygulayabilir.
   
  Hemokromatozis Nasıl Önlenebilir?
  Primer ya da kalıtsal hemokromatozis önlenemez. Bununla birlikte, hemokromatozis genleri olan herkes hastalığın belirti veya komplikasyonlarını göstermez. Gösterenlerde, hastalığın daha kötüye gitmesi tedaviyle önlenebilir.
  Hemokromatozis tedavisinde terapötik filebotomi, demir kelasyon tedavisi, diyet değişiklikleri diğer tedaviler yer alır. Daha fazla bilgi için “Hemokromatozis Nasıl Tedavi Edilir?” bölümüne bakınız.
  Hemokromatozisi olan (ya da ailesinde olan) ve çocuk planlayan kişiler genetik test yaptırmayı ve genetik danışmanlık hizmeti almayı düşünebilirler. Testlerde anne babada bozuk HFE geni olup olmadığına bakılır. Genetik danışman da ileride doğacak çocuklarda hastalıklı genin görülme olasılığını hesaplayabilir.
 • Hemokromatozis İle Yaşamak


  Hemokromatozisli kişilerde genel görünüm büyük oranda tanı sırasında ne kadar organ hasarının olduğuna bağlı olarak değişir. Erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
  Tedavi ile hastalığın komplikasyonları önlenebilir, geciktirilebilir ya da yok edilebilir. Tedavi ayrıca hastanın daha yüksek enerji düzeylerine ulaşmasını ve daha kaliteli bir hayat sürmesini de sağlayabilir. Erken tanı ve tedavi ile kişinin normal ömür sürmesi mümkündür.
  Organ hasarı oluşmuşsa tedavi bunun daha da kötüleşmesini önleyerek yaşam beklentisini uzatabilir. Bununla birlikte, tedavi oluşan hasarı geri döndürmez.
  Hemokromatozis tedavi edilmezse ağır organ hasarına, hatta ölüme bile yol açabilir.
   
  Tedaviden Sonra Ne Beklemeli?
  Kişilerin tedaviye yanıtları değişkenlik gösterir. Sık sık terapötik flebotomi yapılan hastaların bir kısmı kendilerini çok yorgun hissedebilir. İlerlemiş hastalığı olan ya da kendilerini halsiz bırakacak kadar yoğun tedavi gören kişiler günlük yaşamlarında ve aktivitelerinde yardıma gereksinim duyabilirler.
  Başlarda terapötik flebotomiye sıklıkla gerek duyabilirsiniz. Bu tedaviye ne kadar süreyle gereksinim duyacağınız vücudunuzda bulunan fazladan demir miktarına bağlıdır.
  Başlangıç aşamasından sonra tedaviye yılda iki ilâ altı kez devam etmeniz gerekebilir. Bu, demirin vücudunuzda tekrar birikmesinin önlenmesinde yardımcı olacaktır.
   
  Sürekli Bakım
  Hemokromatozis hastası iseniz sürekli bakım konusu önemlidir. Bu bakım içinde şunlar yer alabilir:
  • Sürekli terapötik flebotomi
  • Doktorun önerdiği şekilde ilaçların alınması
  • Yeni ya da kötüleşen belirtiler oluştuğunda ya da flebotomiye bağlı reaksiyonlar ortaya çıktığında acilen doktorunuzla bağlantı kurulması
  • Tetkikler, süregelen tedaviler ve yıllık muayeneler için doktorunuzla düzenli görüşmeniz
  • Vücudunuzdaki demiri takip etmek için günlük ya da çizelge tutmanız
  Rutin flebotomiye ihtiyaç duyuyorsanız tedavilerin programlanması için çalışma saatlerinizi değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca özellikle tedavi sizi yoruyorsa halsizlikten kurtulmak için bir süre dinlenmek üzere çalışma şeklinizi de değiştirmeniz gerekebilir.
   
  Duygusal Konular ve Destek
  Hemokromatozis ile birlikte yaşamak korku, endişe, depresyon ve strese sebep olabilir. Neler hissettiğinizi sağlık hizmetleri ekibinden birilerine anlatın. Profesyonel bir danışmanla konuşmak da yararlı olabilir. Aşırı depresyonda iseniz doktorunuz ilaçla ya da başka türlü tedavi düzenleyebilir. Bu, hayat kalitenizi artırabilir.
  Bir hasta destek grubuna katılmak hemokromatozis ile yaşamaya uyum sağlamanızda yardımcı olabilir. Aynı belirtilere sahip diğer insanların bunlarla nasıl baş ettiğini görebilirsiniz. Yerel destek grupları ile ilgili olarak doktorunuza danışın ya da bölge sağlık merkezlerini araştırın.
  Aileden ve arkadaşlardan gelen destek de stres ve endişeyi gidermede yardımcı olabilir. Sevdiklerinizin hissettiklerinizi ve sizin için neler yapabileceklerini bilmelerine izin verin.
   
  Aile Üyelerinin Hemokromatozis İçin Taranması
  Hemokromatozis hastası bir kişinin anne-babası, büyük anne ve büyükbabası, kardeşleri ile çocukları (kan bağı olan akrabalar) bu hastalık açısından risk altında olabilir. Doktorunuzla, akrabalarınızın demir düzeylerinin araştırılmasının gerekip gerekmediğini konuşun.
  Doktorunuz aile üyelerinin bu hastalık için risk altında olup olmadığını anlamak amacıyla genetik testler isteyebilir. Bir akrabaya önceden hemokromatozis tanısı konmuşsa, genetik test bunun hastalığın primer (kalıtsal) şekli olup olmadığını gösterebilir.