Aferez nedir? • Uygulanan kişiye göre


  Terapötik Aferez ( tedavi edici aferez )
  Uygulandığı kişiye göre  ikiye ayrılır. Eğer bir hastalığı düzeltmek için yapılıyorsa buna terapötik aferez (tedavi edici aferez) denilir. Örneğin  bir kas hastalığı olan Myastania Gravis gibi hastalıklarda uygulanan yöntem bu guruba girer.

  Donör (bağışçı ) aferezi
  Donör (bağışçı ) aferezi  ise genelde kan bankacılığı ve kök hücre uygulamalarında kullanılır. Örneğin kan bankasında  bağışçılardan isteğe göre kan pulcukları (trombozit-platelet), plazma , kırmızı küre (eritrosit ) ve Kemik İliği Nakli bağışçısından kök hücre toplanması bu guruba girer.

 • Ayrıştırılan kan bileşenine göre


  Ayrıştırılan kan bileşenine göre:

  A. Sitaferez  (herhangibi bir bileşenin uzaklaştırılması )
  1) Lökaferez (Beyaz kürelerin uzaklaştırılması )
    Granülosit Aferezi
  Lenfosit Aferezi
  Kök Hücre Aferezi
     
  2) Tromboferez  (kan pulcuklarının uzaklaştırılması )
  B.Komponent Değişimi
    Terapötik Plazma Değişimi
  Terapötik Eritrosit Değişimi
     
  C. Seçici Aferez
    Cascade Filtrasyonu (Çift  Filtrasyon)
  LDL Aferezi (Lipid Aferezi)
  Fotoferez
  Yapay Karaciğer Desteği (KC Diyalizi)
  Sepsis Uygulamaları

  Kaskat Ya da Çift Filtrasyonda Hangi Filtreler Kullanılır?
  Çift filtrasyon ile kaskat filtrasyonda birinci aşamada kandan plazma ayrılır. İkinci aşamada ise seçici olmayan fitleler kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özellikleri por çaplarıdır.
  Belirli bir molekül büyüklüğünün üstünü plazmadan temizlerler.

  Küçük molekül çapları non-spesifik olgularda şeçilirken  lipid aferezi gibi durumlarda büyük por çapları tercih edilir.

  Tamamen otolog olması , dışarıdan bir replasman sıvına ihtiyaç duymamaları çok önemli avantajlarıdır.