Aferez İçin Hangi Cihazlar Kullanılır?

Aferezde aralıklı ve sürekli akım teknikleri denilen esaslara dayalı değişik cihazlar kullanılır.