Aferez yapılacak hastalıklar nasıl belirlenir?

Bazı hastalıklarda kanda dolaşan antikorlar mevcuttur. Bu antikorlar biliniyorsa sadece o antikora yönelik özel filtreler kullanılır.  Bu yöntemle kandan sadece hastalığa neden olan patojen uzaklaştırılır.

Bu şeçim  fiziko-kimyasal veya biyolojik temellere dayanarak  yapılır.

Fiziko-kimyasal

-Hidrofobik : Romatoid faktör, Anti asetilkolin  antikorları , Anti-DNA antikorları, immün kompleksler için  Triptofan ve fenilalanin kullanılması
-İyonik: Bilurubin adsorpsiyonu
-Elektriksel ya da manyetik alanlar

Biyolojik

-Antijen-antikor bağlanması, :LDL aferezi için  Anti-LDL kullanımı
-Kompleman bağlanması : İmmün kompleksler için  C1q kullanılması
-Fc bağlanması : İmmün kompleksler  ve Ig G için Protein A kullanılması
-Albumin, : Endotoksinler