Aferez hangi hastalıklarda kullanılabilir?

Aferez , hematolojiden , kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji nöroloji, göz , dermatoloji, sepsis, karaciğer destek sitemleri gibi son derece geniş bir hastalık gurubunda kullanılmaktadır.