Aferez işleminin yan etkileri nelerdir?

Aferezin erken komplikasyonları

-Damar  Erişim Problemleri
-Sitrat  Reaksiyonları
-Replasman Sıvılarına Bağlı Komplikasyonlar
-Üşüme / Titreme
-Sıvı ve Elektrolit Dengesinde Problemler
-Hemoliz  (Kan yıkımı)
-Enfeksiyon

Aferezin geç komplikasyonları

-
B ve C Hepatiti (genellikle işlemden 4 ay sonra ortaya çıkar, ayrıntılı işlem ve kullanıcı analizi, kan bankasına geri bildirim yapılması gerekir)
-AIDS-HIV enfeksiyonu
-Enfeksiyon, ağır sepsis (kontamine set, kateter veya replasman sıvısı kullanımına bağlı)