Aferez ünitesinin yapısı nasıldır?

Aferez ünitesi başlıca

-Ekip (Organizasyon)
-Ünite olanakları
-Standart işlem tanımları (SOP)
-Kanuni sorumluluklar; işlem ve kurumsal güvenlik (yeterlilikler)
-Kalite Kontrol

birimlerinden oluşur.

Aferez ekibi kimlerden oluşur?

-Hemaferez ünitesi tıbbi direktörü
-Hemaferez konsültanı
-Hemaferez ünitesi teknik sorumlusu
-Hemaferez hemşireleri
-Tıbbi sekreter

Aferez ünitesinin altyapısı nasıl olmalıdır?

Bir aferez ünitesinin alt yapısı aşağıdaki başlıkları tam olarak karşılamalıdır.

-Yeterli alan ve fiziki alt yapı
-Yeterli cihaz ve ekipman
-Temizlik ve düzen
-Güvenlik

Aferez yapılan ortamın özellikleri nelerdir?

-Acil Müdahale İçin Gerekli İlaç ve Ekipman
-Yeterli Geniş Alan
-Uygun sıcaklık, yeterli ışık
-Müzik veya televizyon


Lipid Aferezi odası

Aferez uygulayıcısı hangi konularda  yetişmiş olmalıdır?

-Anatomi, fizyoloji ve hematoloji konularında yeterli bilgiye sahip olmalı,
-Aferez ile kan ürünleri ve kök hücre toplayabilmeli
-Tüm terapötik aferez işlemlerini yapabilmeli
-Donör sorgulaması gerçekleştirebilmeli
-Hasta ve donör bakımı konusunda eğitimli olmalı
-Damar yolu konusunda deneyimli olmalı
-Tüm aferez cihazları ve donanım kontrolüne hakim olmalı
-Kardiyopulmoner Resusitasyon sertifikasına sahip olmalı
-Personel-doktor iletişimini sağlayabilmelidir.

Bunların yanı sıra

-Damar yolu konusunda deneyimli olmalı,
-Tüm aferez cihazları ve donanım kontrolüne hakim olmalı,
-Kardiyopulmoner Resusitasyon sertifikasına sahip olmalı,
-Personel-doktor iletişimini sağlayabilmeli
-Tüm hemaferez işlemlerini uygulayabilme
-uygun araçların idamesini sağlama konusunda yeterli olmalı,
-cihazlar ve kalite kontrol ile ilgili var olan ve yeni ortaya çıkan metotları değerlendirme, -uygulamaya koyma ve geliştirebilme özelliklerine sahip olmalıdır.