Hangi sıklıkla kan verebilirim?

Yılda toplam 4 üniteyi geçmemek koşuluyla 3 ayda bir tam kan bağışı yapabilirsiniz. Aferez cihazlarıyla trombosit bağışı yılda toplam 24 üniteyi geçmemeli ve iki bağış arası 72 saatten az olmamalı.