Trombositemi ve Trombositoz Tanısı Nasıl Konur?

Doktorunuz Trombositemi veya trombositoz tanısını tıbbi öykünüze, muayenenize ve test sonuçlarına göre koyacaktır. Sizinle bu süreçte bir hematolog da ilgilenebilir. Hematolog, kan hastalıkları ve bozuklukları konusunda uzmanlaşmış doktordur.
 
Tıbbi Öykü

Doktorunuz size plateletlerinizi etkileyebilecek faktörler hakkında sorular sorabilir. Bu sorulara örnek olarak:
 

Fizik Muayene

Doktorunuz kan pıhtılaşması ve kanama ile ilgili bulgu ve belirtileri araştırmak için sizi muayene edecektir. Ayrıca enfeksiyon gibi sekoner trombositoza neden olabilecek durumlara ait bulgulara da bakacaktır.
 
Primer trombositemi tanısı, yüksek platelet sayımına neden olabilecek diğer tüm olası nedenler dışlandıktan sonra konabilir. Örneğin doktorunuz erken dönemde olan ve tanısı henüz konmamış kanseri araştırmak için testler önerebilir. Başka bir hastalık, durum veya faktör yüksek platelet sayımına neden oluyorsa tanı sekonder trombositozdur.
 
Tanı Testleri

Doktorunuz yüksek platelet sayımının tanısını koymaya yardımcı olmak için aşağıdaki testlerin yapılmasını önerebilir:
 
Tam Kan Sayımı

Tam kan sayımı (CBC) kanınızda kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerin düzeyini ölçer. Bu test için genellikle kolunuzdan olmak üzere bir kan damarınızdan az miktarda kan alınacaktır.
 
Trombositemi veya trombositozunuz varsa tam kan sayımı (hemogram) sonucu plateletlerinizin yüksek sayıda olduğunu gösterecektir.
 
Kan Yayması

Kan yayması plateletlerinizin durumunu kontrol etmek için yapılır. Bu test için genellikle kolunuzdan olmak üzere bir kan damarınızdan az miktarda kan alınacaktır. Kanın bir kısmı cam bir lamın üzerine konur. Daha sonra bir mikroskopla plateletlerinize bakılır.
 
Kemik İliği Testleri

Kemik iliği testleri kemik iliğinizin sağlıklı olup olmadığını gösterir. Plateletlerin de dahil olduğu kan hücreleri kemik iliğinde yapılırlar. İki türlü kemik iliği testi vardır: aspirasyon ve biyopsi.
Kemik iliği aspirasyonu kemik iliğinizin çok fazla platelet üretip üretmediğini araştırmak için yapılır.

Bu testte doktorunuz bir iğneyle kemik iliğinizden az bir miktar sıvı alır. Bu örnek hatalı hücrelerin olup olmadığını anlamak için bir mikroskop altında incelenir.
Kemik iliği biyopsisi sıklıkla aspirasyonda hemen sonra uygulanır. Bu test için doktorunuz bir iğne ile kemik iliğinizden küçük bir miktar doku alır. Alınan bu doku kemik iliğindeki hücrelerin sayısının ve tiplerinin araştırılması için incelenir.
 
Trombositemi ve trombopenide kemik iliğinde platelet üreten büyük hücrelerden normalden daha fazla sayıda bulunur.
 
Diğer Testler

Doktorunuz yüksek platelet sayımına neden olabilecek genetik faktörlerin araştırılması için başka kan testlerinin yapılmasına da önerebilir.