Trombositemi ve Trombositoz Nasıl Tedavi Edilir?

Primer Trombositemi

Günümüzde bu durum geçmişe göre daha az tehlikeli olarak kabul edilmektedir ve genel görünüm sıklıkla iyidir. Bulgu ve belirti vermeyen kişiler, durumları kötüleşmedikçe tedaviye gereksinim duymazlar.
 
Kan pıhtıları açısından risk altında olanlara aspirin yararlı olabilir (aspirin kanı sulandırır). Bununla birlikte, kanamaya neden olabileceği için, aspirin kullanımını doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorlar primer trombositemili hamile kadınların çoğuna aspirin yazarlar. Bunun nedeni aspirinin anne karnındaki bebeğe yan etkilerinin fazla olmamasıdır.
Primer trombositemili bazı kişiler platelet sayısını düşürmek için ilaçlara veya tıbbi işlemlere gereksinimi olabilir.
 
Platelet Sayısını Düşürmek İçin Kullanılan İlaçlar

Aşağıdakilerden biri mevcut ise platelet sayısını düşürmek için ilaç kullanmanız gerekebilir:
 
Bu ilaçları ömür boyu almanız gerekebilir.
 
Hidroksiüre. Bu, primer trombositemi tedavisi için en sık kullanılan platelet-azaltıcı ilaçtır. Hidroksiüre kanser ve diğer ölümcül tehlikesi olan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Genellikle kanser ve kan hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorların kontrolü altında verilir. Hidroksiüre verilen hastalar yakından takip edilir.
Günümüzde, hidroksiüre ile aspirin birlikte kan puıhtıları açısından yüksek risk altında olan primer trombositemililerde standart tedaviyi oluşturur.
 
Anagrelid. Bu ilaç trombositemi tedavisinde kullanılmıştır. Ancak, hidroksiüre kadar yararlı görülmemektedir. Angrelidin de sıvı birikimi, çarpıntı, aritmi, kalp yetmezliği ve baş ağrısı gibi yan etkileri vardır.
 
İnterferon alfa. Bu ilaç platelet sayısını düşürür, ancak hastaların yüzde 20'sinde dayanılmaz derecede yan etki oluşur. Yan etkiler arasında nezleye benzer bir his, iştah azalması, mide bulantısı, ishal, havale nöbetler, aşırı tedirginlik hissi ve uyku hali bulunur.
Doktorlar bu ilacı primer trombositemili hamile kadınlara yazabilirler. Bunun nedeni bu ilacın bebek için hidroksiüreden ve anagrelidten daha güvenli olmasıdır.
 
Plateletferez
Plateletferez, platelet sayısını hızla düşürmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem sadece acil durumlarda uygulanır. Örneğin, primer trombositemi nedeniyle inme geçirenlerde plateletferez gerekebilir.
Bu işlem sırasında kan damarlarınızdan birine damar içi iğneyle girilerek kan alınır. Alınan kan, plateletlerin ayıran bir makinenin içinden geçer. Kalan kan daha sonra damarınızdan size geri verilir.
Platelet sayımınızı güvenli bir düzeye indirebilmek için bir ya da iki işlem yeterli olabilir.
 
Sekonder Trombositoz
Sekonder trombositoz nedene yönelik tedavi edilir.
Sekonder trombositozlu kişilerde genellikle platelet azaltıcı ilaçlara veya işlemlere gerek duyulmaz. Bunun sebebi plateletlerin (primer trombositeminin aksine) genellikle normal olmasıdır. Aynı zamanda, platelet sayımları kan pıhtısı ya da kanama riskine yol açacak kadar yüksek değildir.